počasí v české republice

Počasí pro Českou republiku

Počasí nejpřehlednější a nejpřesnější

[live-weather-station-textual device_id=’xz:00:00:00:00:01′ module_id=’xz:00:00:00:00:01′ measure_type=’last_seen’ element=’device_id’ format=’raw’]

 

 

Povětrnostní podmínky se mění každý den, a příliš nezáleží na tom, co říkali včera ve zprávách. Dokonce i předpovědi na několik dní dopředu nejsou příliš přesné. Stav počasí je nejlépe kontrolovat každý den. Proto neváhejte se každý den vracet, abyste si upřesnili jaké počasí bude v daný den.

Předpovídejte počasí s námi

Počasí se zhorší a bude pršet?

Počasí se zhorší a bude pršet, pokud vlaštovky létají nízko nad zemským povrchem a chytají hmyz. V létě je tráva večer suchá nepadá rosa. Můžeme počítat se zhoršením počasí. Západ slunce je v plamenech, které jsou jen těsně nad obzorem značí většinou zhoršení počasí. Kapři vyskakují z rybníka nad hladinu, bude pršet.Když jsou více cítit kanály, počasí se zhorší a bude pršet.

Bude hezky a slunečno?

Při západu slunce jsou červánky vysoko na obloze. Kouř z ohníčku stoupá kolmo vzhůru, je bezvětří. Měsíc je jasný a zářivý. Ptáci létají vysoko a loví hmyz vysoko. Mlha ráno v létě předpovídá krásné teplé počasí a jasné nebe. Pavouk plete pavučinku a spravuje potrhanou síť. Rozkvetlé pampelišky otevírají květy.

Bude bouřka?

Pokud se rojí včely a je dusno přijde bouřka. Před bouřkou nebo před vydatným deště hmyz kouše a štípe víc než obvykle. Před bouřkou se obvykle zvedne silný a prudký vítr. Nebo vítr začne foukat během dne a je velmi intenzivní a pokud je obloha bez mráčku na konci dne už je většinou velká oblačnost.

Co vám nabízíme?

Dozvíte se údaje o teplotě, o stávající vlhkosti a stávajícím tlaku vzduchu. Dále pak přibližnou předpověď na další dny. Ale vždy je možné se každý den vrátit pro přesnější informace.

Opomíjenou, ale velice důležitou veličinou, která se při předpovědi na další den uvádí. Je atmosférický tlak vzduchu. Ten se v průběhu několika hodin může rapidně změnit. Hladina tlaku výrazně ovlivňuje správný chod lidského organismu.

Vysvětlivky pro postranní meteostanici

Temperature se překládá jako  teplota,

pressure je tlak vzduchu na daném území.

Wind speed je v angličtině rychlost větru.

Humidity je vlhkost vzduchu.

Monday je v angličtině pondělí, Tuesday překládáme úterý, Wenday je středa, Thur=čtvrtek, Fri=pátek. Sat=sobota, Sun=neděle.

Počasí a vliv na zdravotní stav člověka

Slunečné počasí vliv na zdravotní stav člověka

Sluneční svit podporuje tvorbu vitamínu D. Vitamín D hraje důležitou roli ve zvyšování psychické odolnosti. Sluneční svit také podporuje tvorbu růstového hormonu. Dále má vliv na tvorbu podzimních a zimních depresí. Nedostatek slunečního svitu způsobuje vleklé deprese a spolu s dalšími faktory nedostatek slunečního svitu zvyšují čísla sebevražd.

Změny atmosférického tlaku vliv na zdravotní stav člověka

Prudké poklesy tlaku

Prudké poklesy atmosférického tlaku způsobují, pnutí jizev. Pnutí poškozených a zhojených tkání ty v návaznosti na prudké poklesy tlaku více bolí nebo se znovu ozývají po delším období bezbolestném období. Příchozí frontu indikuje i únava.

Prudké vzestupy tlaku

Změna nízkého atmosférického tlaku na vysoký způsobuje u lidí s vysokým krevním tlakem výrazné problémy. Před zlepšením počasí dochází k motání hlavy u lidí s vysokým krevním tlakem. Ztrátě koncentrace. Pomáhají léky na předpis na snižování krevního tlaku. Po užití léku se stav ustálí a dojde ke zlepšení. Proto je dobré sledovat dlouhodobě předpovědi počasí a léky na tlak brát pravidelně a s dostatečným předstihem. Předejte tím motání hlavy a dalším nežádoucím projevům vysokého krevního tlaku. Zvláštní pozor by si na prudké změny tlaku měli dát řidiči a lidé které manipulují s těžkou technikou a kde je nezbytná zvýšená pozornost.V době při zvyšování tlaku se vyskytuje velké množství infarktů. Opět je třeba brát dopředu předepsané léky na snižování krevního tlaku a sledovat předpověď počasí.

Bio zátěž

Udává se ve stupních:

Nízká zátěž stupeň č.1

Nízká zátěž se udává v případě, je chladno a deštivo a atmosférický tlak je nízký tlak nebo se atmosférický tlaku snižuje. Fyzická zátěž: Dny jsou vhodné pro fyzickou práci a nepředstavují pro lidi, které trpí onemocněním srdce žádné vážné omezení. Tyto dny naopak přinášejí omezení pro lidi se zhojenými četnými zlomeninami, lidi kterým se zhojili nebo hojí popáleniny. Nebo osoby trpící artritidou nebo artrózou.

Střední zátěž stupeň č.2

Zátěž č. 2 se nejčastěji vyskytuje v horkých dnech s teplotami nad 25 °C. V zimě jsou to dny kdy se náhle vyjasní a jsou velké mrazy, pak to stupeň dva přechází i v zátěž číslo 3. Jde o dny méně vhodné k fyzické zátěži. Kardiaci by měli být s fyzickou zátěží opatrní, zdraví lidé volit méně fyzicky náročné činnosti. V létě dbát na dostatečný přísun tekutin, protože riziko dehydratace je zvýšené. Prudká změna tlaku z nízkého na vysoký nebo naopak vyvolává únavu a oslabuje imunitní systém.

Vysoká zátěž stupeň č.3

Vyhlašuje se zpravidla při velmi horkých dnech s teplotami nad 30 stupňů. V mrazivých jasných dnech kdy je teplota dvacet stupňů pod nulou. Lidé s onemocněním srdce toto poznají motáním hlavy a neschopností se soustředit. Problémy se srdcem a vysoká zátěž se může projevovat těžkým ranním vstáváním. V těchto dnech je obzláště důležité nezapomínat na pravidelné braní předepsaných léků na snižování krevního tlaku. Riziko infarktu je v tomto období pro kardiaky výrazně zvýšené a ti zdraví mohou pociťovat slabost či nevolnost z horka, doporučuje se těžké fyzické zátěži vyvarovat zcela. Hrozí přehřátí organismu.

Další vlivy počasí na lidský organismus

Zvyšená agresivita se objevuje před bouřkou nebo i v případě, že vane východní vítr.

Riziko nachlazení nebo anginy prochladnutí obličeje a nechránění částí těla (typické jsou krátké kalhoty a sukně v květnu a na podzim)

Teploty v průběhu dubna a května a zářijové a říjnové teploty  jsou typické prudkými změnami. Během dne  ranní mrazíky a chladná rána a odpolední teploty kolem 25 stupňů způsobují větší riziko vzniku nachlazení a anginy.

Stav ovzduší a proudění mas vzduchu na severní a jižní polokouli

Proudění na severní polokouli se otáčí ve směru hodinových ručiček a na jižní polokouli se točí masy vody a vzduchu protisměru hodinových ručiček.

Kvalita ovzduší a vliv na lidské zdraví

Jaké činnosti znečišťují ovzduší

Znečištěné ovzduší ovlivňuje lidské zdraví. Ovzduší znečišťuje doprava, spalování a průmyslová výroba. Znečišťující látky jsou po vypuštění ze zdroje přenášeny v atmosféře a mohou tak ovlivňovat kvalitu ovzduší jak v nejbližším, tak ve vzdálenějších oblastech.

Zdrojem pevných částic jsou sopky, požáry, spalování dřeva, ropy, spalování uhlí a odpadů, těžba uhlí. Další zdrojem pevných části je zemědělství a nedokonalé spalování dieslových motorů. Obrus pneumatik a cigaretový kouř. Stavební činnost a práce se sypkými materiály.

Jak znečištěné ovzduší ovlivňuje lidské zdraví

Venkovní ovzduší se v obecné rovině postupuje dvěma způsoby. Zdravotní problémy se množí u nadlimitně exponovaných obyvatel. Vliv znečišťujících látek z ovzduší závisí nejen na jejich schopnosti působit na zdraví, ale také na velikosti expozice, tedy na tom po jakou dobu jak vysoké koncentraci látek jsou lidé vystaveni.

Jak dochází k měření škodlivých látek ovzduší

Data o koncentraci škodlivých látek v ovzduší se sbírají v obytné bez dopravní zátěže. Odděleně se pak získávají v městské s dopravní zátěží a městské s průmyslovou zátěží. Zdravotní rizika při dlouhodobém vystavení jsou nezpochybnitelná. Dlouhodobým vystavením myslíme vystavení škodlivému ovzduší několik desetiletí.

Velikost částeček prachu má vliv na lidské zdraví

Pevné částice či prachové částice  jsou drobné částice  rozptýleny a unášeny vzduchem. Zvýšená koncentrace může způsobovat závažné zdravotní problémy. Opět je třeba zmínit dlouhodobé působení škodlivých částic. Dlouhodobým působením se má na mysli několik desítek let. (více jak půl století)

Vdechování pevných prachových části se podepisuje na cévním a plicním systém. Samozřejmě závisí na časovém úseku, ve kterém je lidský organismu vystaven malým prachovým částicím.

Při dlouhodobé expozici dochází k snížení plicních funkcí dětí i dospělých, k vyššímu počtu chorob dýchacích cest. K zvýšení výskytu chronické nemoci plicní a v důsledku toho i k snížení předpokládané délky doby života.

Menší a menší částice pronikají hlouběji do dýchacích cest. Z otevřeného ohně zůstává po vdechnutí v plicích jen pětina, zatímco u sazí z dieselových automobilů je to polovina. Souvisí to se zjištěním, že saze z motorů mají výrazně menší velikosti částic než saze z ohnišť.

Na zvýšení prašnosti má významný vliv vítr a dlouhodobě suché počasí.