Publikováno

DAŇ Z PŘÍJMU SE NEPLATÍ Z

DAŇ Z PŘÍJMU SE NEPLATÍ

DAŇ Z PŘÍJMU SE NEPLATÍ

DAŇ Z PŘÍJMU SE NEPLATÍ z příjmů vzniklého nabytím akcií nebo podílových listů podle zákona o převodu majetku státu na jiné osoby

z restittuovaného majetku

z vypořádání společného jmění manželů (při rozvodu), popřípadě z rozšíření rozsahu

z úvěrů a zápůjček

Neplatí se daň z příjmů AU-PAIR v zahraničí, ani v ČR, aupair vypomáhání s domácími pracemi za stravu a ubytování, tento příjem musí být použit k uspokojování základních sociálních a kulturních potřeb

příjmy získané převodem majetku mezi osobami blízkými v souvislosti s ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele, pokud osoba blízká v činnosti zemědělského podnikatele pokračuje alespoň do konce třetího zdaňovacího období následujícího po ukončení provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele převádějícího tento majetek

DAŇ Z PŘÍJMU SE NEPLATÍ

s výjimkou nepokračování v činnosti z důvodu smrti; při porušení této podmínky jsou tyto příjmy předmětem daně ve zdaňovacím období, kdy k převodu tohoto majetku došlo a má se za to, že poplatník není v prodlení, pokud podá daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání a zaplatí daň nejpozději do dne, kdy je povinen podat daňové přiznání k dani za zdaňovací období, ve kterém nesplnil tuto podmínku

Pokud se věc ve spoluvlastnictví rozděluje podle velikosti podílů

částka uhrazená zdravotní pojišťovnou, o kterou byl překročen doplatek, který si hradí fo v lékarně.

Napsat komentář