Publikováno

DAŇOVÝ REZIDENT A DAŇOVÝ NEREZIDENT AKTUÁLNÍ INFORMACE

DAŇOVÝ REZIDENT A DAŇOVÝ NEREZIDENT AKTUÁLNÍ INFORMACE

DAŇOVÝ REZIDENT A DAŇOVÝ NEREZIDENT AKTUÁLNÍ INFORMACE

DAŇOVÝ REZIDENT

DAŇOVÝ REZIDENT A DAŇOVÝ NEREZIDENT AKTUÁLNÍ INFORMACE, DAŇOVÝ REZIDENT FO (FYZICKÁ OSOBA) má v ČR bydliště tj. Místo, kde má poplatník stálý byt, z toho lze usuzovat, že má úmysl se na území ČR zdržovat.

nebo se v ČR obvykle zdržuje (to znamená nejméně 183 dnů souvisle kalendářním roce nebo v několika obdobích, počítají se i dny pouze započaté tj. Den příjezdu a odjezdu nebo den příletu a odletu)

Daňová povinnost se vztahuje na příjmy ze zdrojů v ČR i příjmy ze zdrojů v zahraničí.

DAŇOVÝ NEREZIDENT

JE FO, KTERÁ MÁ POVINNOST DZP (DANĚ Z PŘÍJMŮ FO) POUZE NA PŘÍJMY PLYNOUCÍ ZE ZDROJŮ NA ÚZEMÍ ČR FO A OBVYKLE SE ZDE ZDRŽUJE,

NEBO JE FO POVAŽOVÁNA ZA NEREZIDENTA, POKUD TAK STANOVÍ MEZINÁRODNÍ SMLOUVA,

NEBO SE ZDE ZDRŽUJÍ JEN ZA ÚČELEM STUDIA, NEBO SE ZDE LÉČÍ

Napsat komentář