Publikováno

Z JAKÝCH PŘÍJMŮ SE DAŇ Z PŘÍJMŮ FO PLATÍ

Z JAKÝCH PŘÍJMŮ SE DAŇ Z PŘÍJMŮ FO PLATÍ

Z JAKÝCH PŘÍJMŮ SE DAŇ Z PŘÍJMŮ FO PLATÍ

Z JAKÝCH PŘÍJMŮ SE DAŇ Z PŘÍJMŮ FO PLATÍ?

  • ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI (například HPP)
  • ZE SAMOSTATNÉ ČINNOSTI (například příjmy z podnikání FO)
  • Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU(např. PŘÍJMY Z DIVIDEND)
  • PŘÍJMY Z NÁJMŮ(např. Příjmy FO z pronájmu bytu nebo nebytového prostoru)

Daní se přijmy peněžní i nepeněžní i příjmy vzniklé směnou.

Daní se příjmy vzniklé z postoupením pohledávky úplatným způsobem a příjmu, který věřitel nabyl spolu s vrácením zápůjčky

DZP se platí poplatník jenž vede DE, z eskontního úvěru, ze směnky kterým je hrazena pohledávka

Nepeněžní příjem FO jako je

majetek např. dům, auto, chata, pozemky se oceňují podle právního předpisu o oceňování majetku

jiný majetkový prospěch se oceňuje jako 5ti násobek hodnoty ročního plnění, pokud jeho obsahem je opakující se plnění na dobu neurčitou, na dobu trvání života FO, nebo je doba na kterou se majetkový prospěch plní delší jak 5 let.

Napsat komentář